אנו רואות.ים חשיבות רבה בנושא נגישות ושילוב בעלי מוגבלויות בפעילות השוטפת שלנו. אנו פועלות.ים באופן יום יומי ליצירת תכנים ופעילויות מותאמות ונגישות לכלל האוכלוסייה. לאור הדברים תמצאו אצלנו שילוב של אוכלוסייה בעלת מוגבלות והתאמה מלאה לכל דרישות הנגישות.

רכז הנגישות של הרשת:

גיא – 036872880